Verwachte verschuivingen

De figuur toont de verwachte verschuivingen van doelsoorten, op basis van interpretatie van klimaatenvelopmodellen van individuele soorten en andere bronnen. Voor klimaatenvelopmodellen zijn modeluitkomsten voor 2050 en 2100 voor het W+ scenario vergeleken met de huidige situatie. De resultaten voor terrestrische natuurtypen zijn getoond.

Overzicht verwachte verschuivingen terrestrische natuurtypen

Klimaatresponsgroepen:

  • Uitbreidend = geschikte klimaatzone overlapt nu niet of voor een deel met een deel van Nederland, maar dat neemt toe.
  • Centraal = Nederland ligt volledig binnen de grenzen van de klimaatzone en dat blijft zo tot 2100
  • Terugtrekkend = Nederland ligt nu tenminste voor een deel binnen de geschikte klimaatzone, maar dat deel neemt af, of trekt zich helemaal terug uit Nederland.
Overzicht verwachte verschuivingen terrestrische natuurtypen
Overzicht verwachte verschuivingen terrestrische natuurtypen

Opmerking bij de grafiek: veel soorten hebben meerdere bronnen die uitspraken doen over de verwachte klimaatrespons. Dus één soort kan gemodelleerd zijn in een klimaatenvelopmodel, een referentie in een Atlas hebben, en/of een expert kan er een uitspraak over hebben gedaan. Meestal komen verschillende bronnen voor één soort tot dezelfde responsgroep, soms zijn er verschillen. In deze figuur zijn alle bronnen meegenomen (zie ook: tabellen per natuurtype).