Studie Limburg & Kent

De ligging van geschikt habitat per soort, en de geschiktheid van het tussenliggende landschap voor dispersie is bepaald uit zeer gedetailleerde regionale bestanden. Met een vector-gebaseerd dispersie model (SmallSteps) is de onderlinge verbondenheid van al deze habitatgebieden berekend

Regionale studies, Limburg en Kent

In een volgende analyse zijn de netwerken van leefgebieden bepaald, bij een veranderende draagkracht onder invloed van klimaatverandering. Zeven soorten, grotendeels dezelfde per studiegebied (Zandhagedis, Provencaalse grasmus, Cettiā€™s zanger, Bechsteins vleermuis, Grote weerschijnvlinder, Boomleeuwerik, Kamsalamander). In de Limburg is speciale aandacht besteed aan de effectiviteit van de geplande robuste verbindingszone.

Documentatie

  • Uitgebreide beschrijving in Annex 4.1, Annex 4.2 en Annex 4.3. Adaptation of the landscape for biodiversity to climate change. Terrestrial case studies: Limburg (NL), Kent and Hampshire (UK) van Rooij, S., Baveco, H., Bugter, R., van Eupen, M., Opdam, P. and Steingrover, E.
  • SmallSteps