Onderwijsloket Wageningen University Studentprojecten

Voorbeelden van studentprojecten

Studenten van Wageningen University & Research kunnen op verschillende manieren bijdragen aan het oplossen van uw vraagstuk. Ze ontwikkelen bijvoorbeeld toekomstvisies, nemen interviews af, organiseren workshops, geven presentaties, ontwerpen rekenmodellen en schrijven haalbaarheidsstudies.

De opdrachten die studenten kunnen oplossen zijn verschillend van aard. Dit is afhankelijk van het vak waarbinnen studenten aan de opdracht werken. Zo kan het gaan om een (relatief) kort literatuuronderzoek, een multidisciplinaire adviesopdracht, een uitgebreid onderzoek (literatuur en dataverzameling) of een kort praktijkonderzoek.

Het is fijn om te weten dat er echt wat gebeurt met je resultaten!
Studenten Wageningen University & Research

Om een indruk te krijgen van mogelijke opdrachten zijn hieronder voorbeelden van verschillende studentprojecten weergegeven.