Wageningen Solar Research Programme

Om de doelstellingen van het Energieakkoord te halen, zet de Nederlandse regering fors in op zonne-energie. Het verbruik van zonne-energie (elektriciteit en warmte) in Nederland is van 2018 tot 2019 met 37 procent gestegen. Dit is terug te zien in een grote toename van zonneparken, met name op landbouwgrond. Deze zonneparken zijn meestal gericht op het maximaliseren van de energieopbrengst. Wageningen University & Research (WUR) wil daar ook natuurinclusieve en maatschappelijke impact aan toevoegen.

Daarom heeft WUR een programma ontwikkeld om zonneparken op een duurzame manier aan te leggen, met oog voor de kwaliteit van het landschap en de inpassing van voedselproductie. Dit Solar Research Programma bevat zes onderwerpen:

  1. Landschap en ruimtelijke kwaliteit
  2. Biodiversiteit en natuur
  3. Multifunctionele landbouw (agrivoltaics)
  4. Participatie en beleid
  5. Meso- en microklimaat
  6. Bodemkwaliteit

In alle thema’s maken we gebruik van de nieuwste technologische innovaties.

Met het Solar Research Programma willen we een wetenschappelijke basis leggen voor duurzame zonneparken die rendabel zijn voor economie, natuur en maatschappij. WUR werkt hierin samen met burgers, grondeigenaren, gewastelers, energie- en technologieleveranciers, adviesbureaus, overheden en maatschappelijke organisaties.

De visie van het Solar Research Programma bevat de volgende ingrediënten:

  • Een regionale geografische aanpak.
  • Een integrale aanpak met (1) samenhang tussen voedsel, water en energie, zodat dit elkaar kan versterken, (2) respect voor de duurzame leefomgeving, en (3) een sociaal ingebedde visie met maatschappelijke waarden.
  • Capaciteit door verbinden van specifieke ‘slimme’ netwerken in de samenleving (bijvoorbeeld de Natuur & Milieu Federatie).