Wetgeving inzameling gegevens

Algemeen: EU Visserijregels - Inzameling van gegevens

 • VERORDENING (EG) Nr. 199/2008 VAN DE RAAD van 25 februari 2008 betreffende de instelling van een communautair kader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector en voor de ondersteuning van wetenschappelijk advies over het gemeenschappelijk visserijbeleid.
  Communautair Kader Verordening 199/2008
 • VERORDENING (EG) Nr. 665/2008 VAN DE COMMISSIE van 14 juli 2008 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 199/2008 van de Raad betreffende de instelling van een communautair kader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector en voor de ondersteuning van wetenschappelijk advies over het gemeenschappelijk visserijbeleid.
  Implementatie Verordening. 665/2008
 • BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 6 november 2008 tot vaststelling van een communautair meerjarenprogramma overeenkomstig Verordening (EG) nr. 199/2008 van de Raad betreffende de instelling van een communautair kader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector en voor de ondersteuning van wetenschappelijk advies over het gemeenschappelijk visserijbeleid.
  Implementatie Besluit 2008/949/EC
 • BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 18 december 2009 tot vaststelling van een communautair meerjarenprogramma voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector voor de periode 2011-2013.  (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 10121) (2010/93/EU).
  Implementatie Besluit 2010/93/EU
 • VERORDENING (EG) Nr. 1078/2008 VAN DE COMMISSIE van 3 november 2008 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 861/2006 van de Raad, wat betreft de uitgaven van de lidstaten voor de verzameling en het beheer van de basisgegevens over de visserij.
  Financiƫle bepalingen Verordening 1078/2008
 • VERORDENING (EG) Nr. 861/2006 VAN DE RAAD van 22 mei 2006 houdende communautaire financieringsmaatregelen voor de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk visserijbeleid en op het gebied van het zeerecht.
  Financieel Framework Verordening 861/2006