Nationale rapporten

Ieder jaar moet Nederland, net als de andere EU lidstaten bij de Europese Commissie een Nationaal Programma inleveren waarin wordt aangegeven welke bemonsteringen er in het komende jaar door Nederland in het kader van de DCF zullen worden uitgevoerd. Tevens moet jaarlijks een verslag (Technisch Rapport of Annual Report) worden gemaakt van de bemonsteringen die in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd.

De Europese Commissie laat deze rapporten jaarlijks evalueren. Naar aanleiding van deze evaluatie kan de Commissie vragen om de programma’s aan te passen of over een aantal zaken meer duidelijkheid te geven. De Nederlandse programma’s en rapportages die door de Commissie zijn goedgekeurd kunnen worden geraadpleegd via onderstaande links. Alle rapporten zijn Engelstalig.

De Nationaal Programma’s voor 2013, 2014, 2015 en 2016 zijn ongewijzigd ten opzichte van 2012.

Nationale programma’s van Nederland

Voortgangsrapportages

Guidelines