Coördinatie onderzoek

De coördinatie van het verzamelen van gegevens vindt plaats door de International Council for the Exploration of the Sea (ICES) en Regionale Coördinatie Meetings (RCM).

Coördinatie via RCM

Omdat ook andere lidstaten gegevens moeten verzamelen over dezelfde visbestanden waar Nederland onderzoek aan doet, is het noodzakelijk om het onderzoek onderling te coördineren. Het verzamelen van gegevens wordt daarom gecoördineerd per regio door Regionale Coördinatie Meetings (RCM). Deze zijn door de Europese Commissie ingesteld.

Er zijn 5 RCMs:

 1. NS&EA (Noordzee en East Atlantic)
 2. RCM NA (Noord Atlantic)
 3. RCM LDF (Long Distance Fisheries)
 4. RCM BS (Oostzee)
 5. RCM Med (Middellandse Zee)

De belangrijkste taken van de RCM zijn:

 • Het coördineren van bemonsteringen die door de Lidstaten worden uitgevoerd om een goede gegevens over de belangrijkste soorten visserij en visbestanden te verkrijgen;
 • Het analyseren van de kwaliteit van de gegevens die regionaal zijn verzameld;
 • Het doen van aanbevelingen voor de bemonstering van de Lidstaten.

In de regel komen de RCMs één keer per jaar bijeen. De aanbevelingen van de RCMs worden geëvalueerd door een overkoepelend Liaison Comité alvorens zij van kracht worden.

De afspraken, die in de RCM tussen de lidstaten worden gemaakt, worden verwerkt in de nationale onderzoeksprogramma’s voordat zij aan de Europese Commissie ter goedkeuring worden aangeboden.

In 2010 hebben een aantal RCMs een regionale database (FishFrame) gecreëerd waarin op regionaal niveau gegevens over de visserij, visbestanden en bemonsteringen van de lidstaten op zijn opgeslagen. Hierdoor wordt het gemakkelijker om de bemonsteringen te coördineren en analyses uit te voeren op basis van alle beschikbare informatie.

Coördinatie via ICES

ICES (International Council for the Exploration of the Sea) is een van de belangrijkste gebruikers van de gegevens en is van oudsher betrokken bij het coördineren van het verzamelen van biologische gegevens op zee. ICES gebruikt deze gegevens onder andere voor het geven van adviezen van het beheer van de visserij en het mariene ecosysteem aan de Europese Commissie. Een deel van de coördinatie van het verzamelen van gegevens vindt plaats door ICES. Ook organiseert ICES expertgroepen die adviseren of de methodologie die moet worden gebruikt bij het verzamelen en verwerken van gegevens.

De volgende ICES expertgroepen zijn van belang voor de datacollectie:

 • WGCATCH – De Working Group on Commercial Catches. WGCATCH ondersteunt de ontwikkeling van kwaliteitswaarborging van regionale en nationale bemonsteringsschema’s waarmee betrouwbare gegevens voor de evaluatie van de visstand worden verzameld
 • WGBIOP – De Working Group on Biological Parameters houdt zich bezig met alle aspecten van de kwaliteitswaarborging van de biologische parameters gebruikt voor de evaluatie van de visstand
 • PGDATA – De Planning Group on Data Needs for Assessment and Advice. Een van de belangrijkste taken van van deze groep is het geven feedback van de ICES als een eindgebruiker van gegevens aan de dataverzamelaars over data behoefte
 • WGRFS – De Working Group on Recreational Fisheries Surveys. Het ICES forum voor planning en coördinatie van dataverzameling van de recreatieve visserij op zee ten behoeve van de evaluatie van de visstand
 • IBTSWG - De International Bottom Trawl Survey Working Group coördineert de International Bottom Trawl Survey
 • WGIPS - De Working Group for International Pelagic Surveys coördineert de pelagische surveys op haring en blauwe wijting
 • WGMEGS – De Working Group on Mackerel and Horse Mackerel Egg Surveys coördineert de eisurvey op makreel en horsmakreel
 • WGBEAM - De Working Group on Beam Trawl Surveys coördineert de boomkor surveys
 • WGBIFS - De Baltic International Fish Survey Working Group coördineert de surveys in de Oostzee