Data - Welke gegevens worden verzameld?

Vlootgegevens

  • samenstelling van de vloot
  • technische gegevens van vaartuigen (leeftijd, motorvermogen, lengte, tonnage, olieverbruik enz.)

  Vangstgegevens

   • per vistrip
   • gegevens over gebruikte vistuig
   • inspanning (vistijd)
   • visposities
   • samenstelling van de vangst
   • hoeveelheid bijvangst (steekproef)
   • lengte/leeftijd structuur van de (bij)vangst (steekproef)

   Biologische gegevens

   • leeftijd van de vis
   • gewicht van de vis
   • geslacht
   • stadium geslachtsrijpheid
   • eiproductie (voor sommige soorten)

   Bestandsopnamen

   Door middel van bestandsopnamen met onderzoeksvaartuigen worden visserijonafhankelijke gegevens op zee verzameld. Vrijwel alle surveys op zee worden uitgevoerd samen met andere landen. De surveys kunnen worden ingezet om de omvang van de visbestanden te schatten of de hoeveelheid jonge vis te meten die binnen afzienbare tijd voor de visserij beschikbaar komt.

   Verschillende survey technieken worden bij de bestandsopnamen gebruikt. De belangrijkste zijn:

   • trawl surveys, waarbij vis met sleepnetten wordt gevangen
   • akoestische surveys, waarbij de hoeveelheid vis met een akoestische apparatuur wordt gemeten
   • plankton surveys, waarbij door middel van het vissen op eieren of larven een schatting van de visstand kan worden gemaakt.

   In het kader van het Nationale Programma dat voor de Europese Commissie wordt uitgevoerd werkt Nederland mee aan de volgende bestandsopnamen:

   • International Bottom Trawl Survey (IBTS)
   • North Sea Beam Trawl Survey (BTS)
   • Demersal Young Fish Survey (DYFS)
   • Sole Net Survey (SNS)
   • International Ecosystem Survey in the Nordic Seas (ASH)
   • Herring Larvae Survey (IHLS)
   • North Sea Herring Acoustic Survey (NHAS)
   • Blue Whiting Survey
   • International Mackerel and Horse Mackerel egg survey (MEGS)
   • North Sea Mackerel egg survey (NSMEGS)

   Economische gegevens

   Er worden economische gegevens verzameld voor de visserij, vis en schelpdierkweek en de visverwerkende industrie.

   Gegevens visserij

   De economische gegevens voor de visserij worden aangeleverd op vlootsegment. Schepen worden ingedeeld in vlootsegmenten op basis van het meest gebruikte vistuig en de lengte van het schip. De economische gegevens worden verder aangeleverd op jaar niveau voor de supra-regio Noordzee. De volgende inkomens en kosten categorieën worden onderscheiden:

   • Inkomens categorieën
    • Aanlandingen (euro’s en kilo’s)
    • Inkomen
    • Directe subsidies
    • Opbrengsten verhuur quota
   • Kosten categorieën
    • Personeelskosten zowel onbetaalde als betaalde arbeid
    • Brandstofkosten
    • Onderhoudskosten
    • Andere operationele kosten
    • Vaste kosten
    • Financiële positie
    • Kosten huur quota
    • Investeringen
   • Werkgelegenheid (in FTE’s en personen)
   • Waarde geïnvesteerd kapitaal zowel in schepen als in waarde visrechten

   Gegevens aquacultuur

   Voor zowel de viskweekbedrijven als de schelpdierenkweek bedrijven worden financiële jaarplannen verzameld. Hieruit wordt bepaald wat het inkomen en kosten, zoals personeelskosten, kosten pootvis, energiekosten andere variabele kosten, vaste kosten en kapitaal kosten van de aquacultuur bedrijven in Nederland waren.

   Gegevens visverwerkend industrie

   Voor de visverwerkende industrie worden gegevens met betrekking tot inkomen en productiekosten als personeelskosten, kosten intermediaire goederen, variabele kosten, vaste kosten en kapitaalkosten verzameld. De gegevens worden geaggregeerd naar bedrijven met minder dan 50 man personeel en bedrijven met meer dan 50 man personeel.

   Transversale variabelen

   Omdat economen en biologen gegevens op een ander niveau verzamelen is het lastig om deze gegevens te combineren. Hiertoe zijn de zogenaamde transversale variabelen bedacht. Deze variabelen moeten de mogelijkheid creëren om biologisch onderzoek en economisch onderzoek te kunnen koppelen. Voorlopig worden gegevens met betrekking tot capaciteit, inzet, en aanlandingen op metier niveau verzameld. Metierniveau is een combinatie van tuig, maaswijdte tuig, locatie (kwadrant waar vis is gevangen) en soort gevangen vis.