Aanmelden voor de master - Water Technology

Wil je je aanmelden voor de Master Water Technology? Lees dan meer over de specifieke toelatingseisen van de opleiding.

Toelating

Voor de master Water Technology kun je direct worden toegelaten met een BSc diploma Scheikundige Technologie van de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Twente en met een BSc diploma Biotechnologie van de Wageningen University.

Andere vooropleiding

Heb je een andere vooropleiding afgerond met een universitair of hbo bachelordiploma dan zal de toelatingscommissie bepalen of je toelaatbaar bent. De toelaatbaarheid hangt af van de gevolgde vakken en eventuele specialisatie. Bachelorvakken binnen de wiskunde, natuurkunde en fysische scheikunde zijn belangrijk om te bepalen of je kennis op deze gebieden voldoende is. Verder kunnen aantoonbare affiniteit met water en ontwerpen een doorslag geven.

Wil je na je hbo opleiding doorstromen naar de MSc Water Technology, neem dan tijdig contact op met de opleidingsdirecteur om de mogelijkheden te bespreken.

Naar aanmelden voor Nederlandse studenten