Scenario's voor mondiale duurzame voedselzekerheid in 2050

(KB-11-002) Hierin zullen componenten worden ontwikkeld en verbeterd voor een geïntegreerd afwegingskader om lange-termijnscenario’s inclusief de effecten van beleid door te rekenen. De indicatoren bestrijken diverse PPP dimensies en multiple schaalniveaus van voedselzekerheid . De integratie van gamma en bèta kennis staat centraal en is gericht op tot het aanscherpen van de stand van kennis over transitiepaden naar mondiale voedselzekerheid en reële handelingsperspectieven.

In 2015 heeft 'Scenario's voor mondiale duurzame voedselzekerheid in 2050' (KB-11-002) geen lopende projecten.