Publicaties

Zicht op agrarische prijzen

Bont, C.J.A.M. de; Bolhuis, J.

Samenvatting

Dit rapport geeft zicht op de werkzaamheden van het LEI op het terrein van het verzamelen, vastleggen en rapporteren inzake agrarische prijzen. Ook worden achtergronden bij de ontwikkelingen op het terrein van de agrarische prijzen toegelicht. Voorts wordt ingegaan op de problematiek die met de ontwikkelingen van agrarische markten en prijzen gepaard gaat voor de land- en tuinbouw. This report provides insight into the activities of LEI in the field of the collection, determination and reporting of agricultural prices. Background information is also provided regarding the developments in the field of those agricultural prices. Moreover, the report looks into the problems for agriculture and horticulture that are connected with the developments of agricultural markets and prices.