Uitgangsmateriaal en groene veredeling

(BO-12.03-017) Veredeling kan duurzame landbouw bevorderen en helpen om de snel groeiende wereldbevolking te voeden. Het Programma richt zich op onderzoek voor de veredeling voor low-input landbouw, met andere woorden veredeling van rassen die minder afhankelijk zijn van gewasbeschermingsmiddelen of hoge mestgiften en beter aangepast zijn aan veranderende klimaatomstandigheden.