mossel sample

Presentations, Study Days and Films

Most of the downloads are in Dutch.


Presentations Studydays 2012

Study days mussel sector 2011

The presentations are shown below.

Verslag  van de studiedag Risico invasieve exoten bij schelpdiertransporten - 28 januari 2011

 • Import: Plaag of zegen? - Jaap Holstein (Holstein Consultancy)
 • Kwalitatieve monitoring van invasieve soorten in schelpdier import en export gebieden - Arjan Gittenberger (GiMaRIS)
 • Praktische oplossingen voor Zuid - Noord verzaaien van MZI-zaad - Marnix van Stralen en Arjan Gittenberger
 • Risico’s invasieve exoten - Jeroen Wijsman (IMARES)

Verslag van de 2e studiedag 2011: Rendement en impact mosselkweek waddenzee- 25 februari 2011

 • Rendement mosselkweek - Jeroen Wijsman (IMARES)
 • Lange termijn veranderingen van het macrozoobenthos in de sublitorale westelijke Waddenzee en het belang van mosselvoorkomens voor de biodiversiteit - Jan Drent & Rob Dekker (NIOZ)
 • Stabiliteit mosselbanken - Jeroen M. Jansen (IMARES)
 • Overleving van MZI zaad: heeft krabben vangen zin? - Pauline Kamermans (IMARES)

Workshop research mussel production - nature management 2009

In the context of the mussel covenant set up by the Ministry of Agriculture, Nature and Fisheries in October 2008, a mussel production transition has been initiated in order to unite nature restoration and mussel production. Concrete plans include closing areas for sea bed seed fishing to allow for the development of natural banks, and developing alternative mussel seed sources, for example by mussel seed capture systems.

Resume of the findings from the workshop on mussel production and nature management in the Wadden Sea (in Dutch)

The transition instigated a range of questions that have been discussed during a workshop for stakeholders and researchers on 19 February 2009. The presentations are listed below.

 • Overzicht bestaande werkzaamheden - Bert Brinkman (IMARES)
 • Mosselwad - Herstel en Duurzaam beheer Mosselbanken Waddenzee - Norbert Dankers (IMARES)
 • Uitgangspunten: wetenschap en monitoring - Peter M.J. Herman (NIOO-CEME WaddenAcademie)
 • Benthos monitoring sublitorale Waddenzee - (NIOZ, MARINX en IMARES)
 • Monitoring gesloten gebieden - (IMARES) 
 • Monitoring van MZI’s - Pauline Kamermans (IMARES) 
 • Ecosysteem consequenties van het verlies van biobouwers - Han Olff (Rijksuniversiteit Groningen)
 • Primaire Productie in de Waddenzee - Katja Philippart (Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek)
 • Plan van Uitvoering Convenant transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee - Hein Sas
 • PRODUS - Project onderzoek duurzame schelpdiercultuur - Aad Smaal (IMARES)
 • Criteria voor sluiting gebieden en met voorrang te sluiten gebieden - Marnix van Stralen (MARINX)
 • Kennisvragen vanuit het MZI-project - Van Dijk (Ministerie van LNV) 
 • Habitattype H1110_A - Permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied) - Vincent van der Meij (Ministerie van LNV)