Studieprogramma Bos- en Natuurbeheer

Op deze pagina vind je een korte beschrijving van elk studiejaar binnen de opleiding Bos- en Natuurbeheer.

Eerste jaar - algemene vakken en excursies

Het programma van het eerste jaar bestaat uit zowel algemene als opleidingsspecifieke vakken. In de algemene vakken doe je kennis en vaardigheden op waarover elke academicus moet beschikken. Verder geven ze je een goede basis als opstap naar vervolgvakken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld wiskunde, statistiek en sociale geografie.

Naast de algemene vakken volg je ook opleidingsspecifieke vakken, zoals ecologie I en II, bodem & water, bos- natuur en maatschappij, ecologie van bossen en het veldpracticum bos- en natuurbeheer.

Vakken in het eerste jaar

Tweede jaar - vakken uit je major

Ook in je tweede jaar heb je nog een paar algemene vakken (bijv. Geografische Informatie Systemen), maar krijg je vooral ook meer opleidingsspecifieke vakken. Verder kies je één van de twee majors: ‘Beleid en maatschappij’ of ‘Ecologie en beheer’.

Algemene vakken in het tweede jaar

Vakken en beschrijving major Beleid en Maatschappij

Vakken en beschrijving major Ecologie en Beheer

Derde jaar - scriptie en je minor

In het derde jaar volg je de laatste verplichte vakken en is er vrije-keuze ruimte om je verder te specialiseren (of te verbreden) in een richting die past bij jouw interesses: je minor. Tot slot schrijf je je eindscriptie.

Vakken in het derde jaar

Meer over de vrije keuzevakken

Terug naar BSc Bos- en Natuurbeheer