Opbouw bachelor Biologie

De bachelor Biologie duurt drie jaar. De eerste anderhalf jaar bestaan uit vakken uit het basisprogramma. Na afronding van het basisprogramma kies je voor één van de vier specialisaties. In het derde jaar volg je nog enkele specialisatievakken en is de rest vrije keuze.

Studielast

De BSc Biologie heeft een totale studielast van 180 ECTS, elk jaar bestaat uit 60 ECTS verdeeld over 6 perioden. ECTS zijn internationale credits (studiepunten) en een credit staat voor ongeveer 28 studie-uren. Na deze drie jaar kun je nog een master Biologie volgen van twee jaar.

Programma BSc Biologie

Opbouw van de studie

De biologie heeft veel manieren (integratieniveaus) om naar leven te kijken. Een bioloog kan bijvoorbeeld een eiwitmolecuul bestuderen, maar ook een groot ecosysteem zoals de hele aarde. Waarnemingen in een hoger integratieniveau kun je vaak verklaren door kennis op lagere integratieniveaus.

Daarom maak je in het basisprogramma eerst kennis met moleculaire biologie en celbiologie, daarna ga je steeds en stapje hoger naar weefsels, organismen, populaties en ecosystemen. Daarnaast krijg je ook vakken met grensoverschrijdende onderwerpen als evolutie en gezondheid.

In het basisprogramma zitten bovendien belangrijke steunvakken, dit zijn op de biologie gerichte wis-, natuur- en scheikunde en modelbouw. Na het basisprogramma kies je specialisatie waarin je je BSc een biologische hoofdrichting opstuurt. Daarnaast heb je nog een grote vrije keuzeruimte die je helemaal zelf mag invullen met vakken die jij leuk, belangrijk, nuttig of interessant vindt.

Basisprogramma

In de eerste anderhalf jaar volg je vakken uit het basisprogramma. Deze vakken bestaan uit een afwisselende mix van onderwijsvormen, zoals hoorcolleges, zaalpractica, veldpractica, zelfstudie en groepsopdrachten. Hieronder staan de vakken die in het basisprogramma zitten van de studenten die in het collegejaar 2019-2020 zijn begonnen.

Basisprogramma eerste jaar:

 • Bio-organische Chemie voor levenswetenschappen
 • Ecologie 1&2
 • Wiskunde 1 of statistiek 1
 • Wiskunde 2
 • Algemene Chemie voor levenswetenschappen
 • Celbiologie
 • Genetica en moleculaire biologie
 • Evolutie en systematiek
 • Mens- en dierkunde 1
 • Bouw en fysiologie van planten
 • Wiskunde 3
 • Fysica voor levenswetenschappen
 • Nederlandse Flora en Fauna

Basisprogramma tweede jaar:

 • Reproductie van planten
 • Academische vaardigheden voor biologen
 • Mens- en dierkunde 2
 • Microbiologie en biochemie
 • Modeleren van biologische systemen
 • Evertebraten, algen en schimmels
 • Mechanismen van ontwikkeling
 • Diergedrag
 • Ethiek en filosofie voor biologen
 • Statistiek 2

Specialisaties

Na ongeveer anderhalf jaar heb je het basisprogramma afgerond. Je hebt een goed overzicht van de biologie gekregen en vanaf nu ben je dus in staat om je studie zelf meer richting te geven.

Na het basisprogramma kies je één van de vier specialisatie:


Voordat je een keuze moet maken heb je in het basisprogramma al veel vakken gevolgd in elk van deze richtingen, zodat je een duidelijk beeld hebt van wat elke specialisatie precies inhoud. Daarnaast is er een goede begeleiding bij het maken van een goede keuze. Bovendien overlappen de meeste specialisaties in het eerste deel wat met elkaar, zodat later overstappen vaak ook nog mogelijk is.

Vrije keus

In het derde jaar volg je nog enkele specialisatievakken en de rest is vrije keuze. Deze vrije keuzeruimte kun je in principe opvullen met elk willekeurig vak dat aan de universiteit gegeven wordt. Je kunt je verder in een biologische discipline verdiepen, maar je kunt bijvoorbeeld ook vakken volgen op het gebied van communicatie, bedrijfskunde of landinrichting.

Omdat de vrije keuzeruimte een half studiejaar beslaat, kun je ook besluiten een minor te gaan doen bij een andere universiteit in Nederland, of zelfs bij een universiteit buiten Nederland.

BSc minors

In je vrije keuzeruimte kun je naast losse vakken ook een BSc minor volgen. Een minor is een set bij elkaar passende vakken, waardoor je de mogelijkheid hebt een half jaar aan een speciaal onderwerp te werken.

Wageningen University & Research biedt zo’n 50 verschillende minors aan om uit te kiezen. Er zijn minors over allerlei thema’s binnen het wetenschapsgebied van Wageningen University & Research (bijvoorbeeld klimaatverandering, biodiversiteit of mariene biologie) en minors die je kennis laten maken met een andere Wageningse opleiding (bijvoorbeeld dierwetenschappen, biotechnologie of communicatie). Het is aan jou of je je wilt verbreden of verdiepen door middel van een minor. Je kunt zelfs een eigen individuele minor samenstellen als je speciale wensen hebt.

Ga naar meer informatie over minors aan Wageningen University & Research.

Bachelorstage

In je vrije ruimte kan je er ook voor kiezen om een bachelorstage te doen. Je gaat dan werkervaring opdoen bij een organisatie buiten de universiteit. Een bachelorstage duurt vier maanden.

BSc thesis

Na het keuzeprogramma heb je jezelf voldoende kennis en academische vaardigheden eigen gemaakt om aan je BSc afsluiting te beginnen. 

De afsluiting van de bachelor bestaat uit een BSc thesis van 12 ECTS. Tijdens dit vak kan je al je geleerde kennis en vaardigheden van de bachelor gebruiken. De thesis bestaat uit een eigen onderzoek van 8 weken, inclusief het schrijven van een artikel en het geven van een presentatie. Veel studenten combineren literatuuronderzoek met labonderzoek of veldwerk.

Bij elk van de vier specialisaties vind je een verhaal van een student over zijn of haar BSc thesis.

Studiebegeleiding

Studieadviseurs

De biologie opleiding beschikt over een opleidingsteam (zie foto rechts) bestaande uit een opleidingsdirecteur, drie studieadviseurs en een secretaresse.  

Je kunt altijd voor gesprek terecht bij één van de studieadviseurs, bijvoorbeeld met vragen of problemen over de studie of zaken die van invloed zijn op het studeren. Denk aan de planning van je studie, het maken van keuzes binnen je studie, het volgen van een bijzonder programma, het indelen van je vrije keuze ruimte, studieproblemen of privézaken die het studeren beïnvloeden. 

Eerstejaars begeleiding

Wageningen University & Research kent een bindend studieadvies. Studenten dienen in hun eerste studiejaar tenminste 36 ECTS te behalen om zich het volgende studiejaar weer in te mogen schrijven. In het eerste jaar besteden we extra tijd aan studiebegeleiding om de studenten op gang te helpen bij hun studie.

Tijdens de eerste periode van het collegejaar geven de studieadviseurs wekelijkse informatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten leggen we de studenten uit waar ze benodigde informatie kunnen vinden, waar ze met vragen en problemen terecht kunnen, hoe ze zich moeten inschrijven voor vakken, hoe het jaar er uit zal zien et cetera.

Gedurende het jaar vragen studenten op verschillende momenten om langs te komen voor een gesprek. Voor de kerstvakantie nodigen we alle studenten uit voor een kennismakingsgesprek. In januari en mei nodigen we studenten uit waarvan de studieresultaten tegenvallen.

In het voorjaar organiseren we een studievaardigheden cursus voor studenten waarbij de resultaten tegenvallen.

Keuze begeleiding

Met zo veel vrije keuze in je opleidingsprogramma is het natuurlijk belangrijk om goed afgewogen keuzes te maken. Daarom heb je voordat je moet kiezen welke specialisatie je gaat doen eerst anderhalf jaar vakken gevolgd die je een duidelijk beeld geven van elke specialisatie. Om je nog iets meer steun te geven hebben we een vak aan het begin van je tweede jaar waarbij je wordt geholpen een specialisatie te kiezen en je studie verder in te delen, dit vak heet oriëntatie op de Biologie.Terug naar BSc Biologie