Onderwijsvormen van de bachelor Biologie

Biologie is een intensieve studie. Dat betekent dat je veel contacturen hebt, waarin je verschillende vormen van onderwijs krijgt. Het grote voordeel hiervan is dat je veel contact hebt met de docenten en je thuis minder hoeft te doen.

Verdeling

Naast de hoorcolleges (ongeveer 20% in het basisprogramma) heb je veel practica en excursies (ongeveer 50% in het basisprogramma). De overige 30% wordt gevuld met werkcolleges en Probleem Gericht Onderwijs.

De verdeling van de onderwijsvormen in de major en vrije ruimte hangt natuurlijk af van de keuzes die je hebt gemaakt, maar in Wageningen is altijd veel aandacht voor de praktijk. Dat is vaak de beste manier om iets goed te begrijpen en je leert daarnaast de nodige academische (onderzoeks-) vaardigheden te beheersen. Onder deze vaardigheden vallen, naast het kunnen uitvoeren van belangrijke onderzoeksmethodes, ook het kunnen opzetten van een wetenschappelijk onderzoek, het kritisch kunnen beoordelen van nieuwe informatie, het mondeling en schriftelijk kunnen presenteren van wetenschappelijke informatie en het kunnen werken in teamverband. De meest voorkomende vormen van onderwijs bij Wageningen Universiteit staan hieronder vermeld.

Hoorcollege

Ongeveer 20% van het basisprogramma wordt ingevuld door hoorcolleges. Tijdens een hoorcollege volg je met een collegezaal vol medestudenten met behulp van PowerPoint presentaties (soms ook overhead-slides of dia’s) de uitleg van een docent. De docent vertelt over de leerstof, leidt je door de moeilijke delen van het boek en geeft voorbeelden en stof tot nadenken.

Werkcolleges

Bij een werkcollege ben je met een kleine groep studenten, of alleen, actief met opdrachten bezig. Bij een werkcollege kun je veel overleggen met je medestudenten. Er zijn vaak extra veel docenten aanwezig die je kunnen helpen met problemen en vragen en je kunt dus meteen uitleg krijgen.

Probleem Gericht Onderwijs

Met Probleem Gericht Onderwijs (PGO) los je met een kleine groep medestudenten, onder begeleiding van een docent, een probleem of case op. Je zit dan in één van de vele speciale PGO-ruimtes, waarin een vergadertafel staat voor de discussies en vergaderingen en enkele computers om informatie op te zoeken.

Practica

In de biologie heeft naast de theorie de praktijk een erg belangrijke plaats. De praktijk van de vakken leer je voornamelijk tijdens practica. Hierbij voer je, meestal in groepjes van twee of drie, experimenten uit in een laboratorium, practicumzaal of in het veld onder begeleiding van docenten en assistenten.

Excursies

Bij excursies, die vaak ook naar het buitenland gaan, leer je onder andere wat veldwerk inhoudt en je ziet voorbeelden uit de theorie in de ‘echte’ praktijk. Een excursie bestaat vaak uit een mix van hoorcolleges, werkcolleges en (vooral) practica. Tijdens excursies krijg je een vollediger beeld van bijvoorbeeld biodiversiteit of bepaalde groepen organismen, omdat je een gebied of een onderzoeksinstituut verder van huis bezoekt. Zo zie je bijvoorbeeld grote verschillen tussen de plant- en diersoorten hier en in het Mediterrane gebied, maar ook tussen laagland en hooggebergte (bijvoorbeeld tijdens de excursies in de Pyreneeën).

Computerpractica

Niet alle practica voer je uit in het laboratorium of in het veld. Sommige experimenten kosten gewoon te veel tijd in een lab (zoals grote hoeveelheden herhalingen of lange incubatietijden), of zijn te duur (bijvoorbeeld met moeilijk te krijgen of radioactief materiaal) om met alle studenten uit te voeren. Om toch kennis op te doen met deze proeven kun je simulaties uitvoeren op de computer. Daarnaast worden computers veel gebruikt voor grote berekeningen, modellen en analyses en het maken van schema’s en grafieken.

Zelfstudie

Natuurlijk is er ook nog wat zelfstudie nodig. Hiervoor wordt in het rooster tijd vrijgemaakt, maar je mag het natuurlijk helemaal zelf inplannen. Overal op de universiteit zijn studieruimten en computerruimten waar je gebruik van kunt maken, maar je kunt natuurlijk ook thuis gaan zitten. Tijdens de opleiding biologie ben je veel bezig op de universiteit en daarom hoef je een stuk minder thuis te doen.


> Ga naar de opbouw van de bachelor Biologie