Specialisatie 'Development and Adaptation' van de bachelor Biologie

Bij de specialisatie organismal adaptation and development gaat het in eerste instantie om het zelfstandige organisme.

Fysiologie

Tijdens fysiologie leer je hoe organismen hun lichaam in stand houden. Bij dieren bestudeer je de werking van het zenuwstelsel, de hormonen en de energiehuishouding. Daarbij kijk je bijvoorbeeld naar de neurologische en fysiologische basis van gedrag. Bij planten kun je weer goed bekijken hoe ze zich aanpassen aan extreme omstandigheden, zoals droogte of kou. Verder kun je je ook bezig houden met de relatie tussen de bouw en de functie van onderdelen van organismen. Je vraagt je af waarom een dier of plant eruit ziet zoals het eruit ziet. Je probeert bijvoorbeeld een relatie te leggen tussen de bouw van spieren en botten en hun functie.

Evolutie en embryonale ontwikkeling

Je probeert te begrijpen hoe organismen zich in de tijd hebben aangepast aan hun omgeving. Je kijkt dan naar evolutie, maar ook naar embryonale ontwikkeling.

Bij ontwikkelingsbiologie is de centrale vraag: “Hoe kan één cel zich ontwikkelen tot complete planten en dieren?” Door organismen met een afwijkende ontwikkeling te bestuderen kom je veel te weten over de processen die een rol spelen in de ontwikkeling.

Ook kun je de aanpassingen van bijvoorbeeld vissen aan verschillende milieuomstandigheden zoals waterkwaliteit en beschikbaarheid van voedsel bekijken. Met deze informatie kun je evolutionaire theorieën ontwikkelen over welke factoren hebben bijgedragen aan het ontstaan van nieuwe vissoorten.