Vergelijk Biologie met andere opleidingen

Het kan natuurlijk zo zijn dat je wel weet dat je iets met biologie wilt doen in je vervolgopleiding, maar niet zeker weet of de studie biologie helemaal bij je past. Gelukkig zijn er bij de Wageningen University & Research een hoop andere bacheloropleidingen die allemaal een deelgebied van de biologie in hun programma hebben opgenomen en zich richten op de specifieke toepassingsmogelijkheden van biologische kennis binnen dat gebied.

De biologie benadering

Een bioloog richt zich primair op het vergaren van kennis en het begrijpen van de levende natuur om ons heen. Hoe werken biologische systemen? Wat zijn de onderdelen? Hoe hangen deze onderdelen samen? Hoe is een systeem te vergelijken met andere systemen in de natuur? Kan ik met deze informatie iets zeggen over de evolutie van organismen? Telkens wordt vanuit een brede basis ingezoomd op een specifiek biologisch vraagstuk en antwoorden worden weer binnen hetzelfde brede kader teruggeplaatst. De voornaamste drijfveer van een bioloog is nieuwsgierigheid. Je wilt steeds weten hoe iets werkt.

Overlap met andere opleidingen

Er bestaat in de basis van de opleidingen die vallen onder de Life Sciences een zekere mate van overlap met biologie. Hierbij geldt dat plantenwetenschappen en dierwetenschappen de meeste overlap hebben in het programma. In het eerste jaar volgen studenten van deze opleidingen de helft van de tijd dezelfde vakken als biologen. In de vrijekeuzeruimte bestaan goede mogelijkheden om ofwel de grensvlakken tussen de opleidingen op te zoeken of je juist te specialiseren in de unieke aspecten van jouw opleiding. 

BSc Dierwetenschappen

BSc Plantenwetenschappen

Biologie aan een andere universiteit

Bacheloropleidingen Biologie kun je aan verschillende universiteiten in Nederland volgen. Alle opleidingen behandelen de basisprincipes van de biologie. Afhankelijk van de oriĆ«ntatie van de universiteit wordt er meer aandacht besteed aan bepaalde vlakken van de biologie.

De BSc Biologie in Wageningen is in tegenstelling tot andere bacheloropleidingen Biologie een vrij abstracte opleiding. Je bouwt voort op de basisvakken natuurkunde, scheikunde, wiskunde en statistiek. Later in de opleiding leer je via allerlei modellen de wereld als het ware verklaren. Je kunt daardoor biologische vragen beter beantwoorden en begrijpen.

Andere universiteiten

De volgende universiteiten bieden een bachelor Biologie aan. Achter de naam van de universiteit staat kort verwoord wat kenmerkend is voor de biologie opleiding aan die universiteit, of wat verschilt met biologie in Wageningen:

  • Universiteit van Amsterdam: brede opleiding (geen specialisaties binnen de bachelor), aparte opleiding psychobiologie.
  • Vrije Universiteit Amsterdam: vier maanden stage in de bachelor opleiding, meer medische biologie.
  • Rijksuniversiteit Groningen: binnen de biologie opleiding verschillende specialisaties: ecologie & evolutie, gedrag & neurowetenschappen, biomedische wetenschappen en moleculaire levenswetenschappen.
  • Universiteit Leiden: twee specialisaties binnen de biologie opleiding: life sciences en biodiversiteit & evolutie.
  • Radboud Universiteit Nijmegen: binnen biologie drie studierichtingen: algemene biologie, medische biologie, milieu & natuurwetenschappen.
  • Universiteit Utrecht: vier studiepaden in de biologie opleiding: moleculaire levenswetenschappen, organismen, ecosystemen & biodiversiteit, gedragsbiologie, educatie, communicatie & management.

Bovenstaande vergelijking tussen de BSc biologie opleidingen in Nederland geeft je een algemeen overzicht van de overeenkomsten en verschillen. Het is onmogelijk om alle details aan bod te laten komen. Ga daarom voor een echt goede vergelijking naar open dagen of meeloopdagen en kijk op de websites van deze opleidingen.

Terug naar BSc Biologie