Specialisatie 'Health and Disease' van de bachelor Biologie

Bij deze specialisatie houd je je bezig met de gezondheid van mens en dier. Je bekijkt een probleem op alle integratieniveaus, van cel tot ecosysteem.

Gezondheid

Je leert hoe organismen hun interne milieu in stand kunnen houden. Je bestudeert de werking van het zenuwstelsel, hormonen en de energiehuishouding. Bijvoorbeeld wat voor effecten stresshormonen hebben op het immuunsysteem. Maar ook hoe hormonen het voortplantingsgedrag van dieren kunnen be├»nvloeden.

Infecties

Zo leer je op celniveau kijken naar het mechanisme waarmee een cel geïnfecteerd wordt met bijvoorbeeld het HIV virus. Vervolgens leer je de relatie te leggen met de symptomen die een infectie veroorzaakt en kun je ook bestuderen hoe HIV zich door de menselijke populatie verspreidt. Ook kun je kijken naar de interactie tussen parasiet en gastheer. Sommige mensen worden bijvoorbeeld veel vaker gestoken door malariamuggen. Hoe komt dit? Zijn er stoffen die malariamuggen aantrekken? Welke (genetische) verschillen veroorzaken de verschillen in reactie op de steek bij mensen? Zijn mensen die in malaria gebieden wonen minder gevoelig voor malaria?