Specialisatie 'Ecology' van de bachelor Biologie

Ecologie gaat over systemen, waarin dieren, planten, micro-organismen en de omgeving elkaar beïnvloeden. Je probeert om een dergelijk complex netwerk in kaart te brengen en te begrijpen. Daarbij is kennis van de biodiversiteit van het systeem waaraan je werkt essentieel.

Bij de specialisatie ecology and biodiversity komt een heel scala aan onderwerpen aan bod. Het gaat over klimaatsverandering en biodiversiteit, over koolstof- en nitraatkringlopen, maar ook over concurrentie en samenwerking tussen en binnen soorten.

Modellen

Het werken met modellen is erg belangrijk binnen de ecologie. Met deze modellen kun je complexe systemen eenvoudiger beschrijven en voorspellingen doen. Je doet bijvoorbeeld een voorspelling over het effect van de kokkelvisserij in de Waddenzee op de sterfte van eidereenden.

Veldwerk

Ook veldwerk is een belangrijk onderdeel van de specialisatie ecology and biodiversity. Je moet goed kunnen meten en waarnemen wat er precies in de natuur gebeurt. Tijdens je specialisatie volg je veldpractica, waarbij je onder andere de verschillende vegetatietypen in Nederland bekijkt. Ook bestudeer je de effecten van het gedrag van grote grazers op de vegetatie. Je leert op die manier verschillende ecologische onderzoeksmethodes toe te passen.

Moleculaire technieken

Een moderne ontwikkeling in het ecologisch en het biodiversiteit onderzoek is het gebruik van moleculaire technieken. Met behulp van deze moleculaire technieken kun je de migratie in populaties volgen, door te kijken of individuen genetisch verwant aan elkaar zijn. Je kunt met behulp van moleculaire technieken ook bekijken in hoeverre verschillende soorten aan elkaar verwant zijn.

Interactie

Insecten en aaltjes zijn belangrijke plantbelagers in voedselgewassen. Deze organismen kunnen plagen veroorzaken en dus enorm schadelijk zijn voor gewassen. Je kunt je bezig houden met de interactie tussen plant en plantbelager. Op die manier probeer je bijvoorbeeld antwoord te geven op de vraag waarom plantbelagers zo specifiek aan een bepaalde plantensoort gebonden zijn. En net als dieren beschikken ook planten over een afweersysteem om zich te beschermen. Het fundamentele onderzoek naar die afweermechanismen biedt weer allerlei nieuwe mogelijkheden voor milieuvriendelijke bestrijdingsmethoden.

> Ga naar de specialisatie Cell Biology and Molecular Interactions

> Ga naar de specialisatie Development and Adaptation

> Ga naar de specialisatie Health and Disease