Duurzaamheid

Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn belangrijke pijlers voor Wageningen University & Research. Ze komen tot uitdrukking in onze missie 'To explore the potential of nature to improve the quality of life’, én onze ambitie om voorloper te zijn op het gebied van duurzame bedrijfsvoering. Kortom, Wageningen University & Research staat voor duurzaamheid.

Zo is duurzaamheid in het aanbod van de 19 BSc-, de 30 MSc-opleidingen en het Lifelong learning programma van Wageningen University sterk vertegenwoordigd. Ook is er doorgaans een duurzame component in het Wageningse onderzoek.

Met het nieuws en de agenda van Wageningen University & Research (WUR) is de informatie over duurzaam onderwijs en onderzoek actueel. Daarnaast is Wageningen University & Research voorloper in de duurzame bedrijfsvoering.

WUR is partner in het Wagenings klimaatplan

Wageningen University & Research onderschrijft samen met inmiddels 44 ‘klimaatpartners’ het Klimaatplan Wageningen 2017-2021. Het doel van het plan is de komende jaren grote stappen te zetten op weg naar een klimaatneutraal Wageningen. Hiervoor worden tal van projecten uitgevoerd. Ook WUR wil een bijdrage leveren aan de grote klimaatopgave en zal zich hiervoor zowel op eigen initiatief als samen met andere partners actief inzetten.

logo-wageningen-klimaatneutraal.jpg

Veel WUR-projecten en activiteiten op het gebied van energie, afval en mobiliteit dragen bij aan het verkleinen van de klimaatimpact. Jaarlijks meet WUR haar klimaatimpact met de CO2 footprint.

Een greep uit de resultaten tot nu toe

  • WUR berekent jaarlijks een CO2 footprint. Vergeleken met 2010 stootte WUR in 2018 49% minder CO2 uit.
  • WUR wekt zelf duurzame energie op met windmolenparken in Lelystad, bio-WKK’s, de WKO op Wageningen Campus en zonnepanelen. In 2018 wekte WUR meer duurzame energie op (106%) dan het eigen energiegebruik.
  • Wageningen Campus is één van de meest duurzame kenniscampussen ter wereld, o.a. door gebruik van warmte-koude opslag voor gebouwen op Wageningen Campus en het toepassen van hoge duurzaamheidscriteria bij bouw, onderhoud en renovatie.
  • In de GreenMetric ranking 2019 staat Wageningen University & Research op plek 1 en is uitgeroepen tot de meest duurzame en groene universiteit wereldwijd.
  • Wageningen University staat op de 1e plek van de SustainaBul ranking 2019 en behaalt de 2e plek bij de best practices voor duurzaam hoger onderwijs.
  • Bij de Transparantiebenchmark 2019 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat WUR op de 46e plaats en haalt de hoogste score bij de Nederlandse kennisinstellingen.
  • Green Office Wageningen (instagram) houdt ons scherp door kritische vragen te stellen over duurzaamheid. Een greep uit de acties: de Green Teacher Award, Meatless Monday in de restaurants van Wageningen Campus en GreenMatch waarbij studenten aan de slag gaan met duurzame dilemma’s. Ook organiseert Green Office de Seriously Sustainable Week.

8412104427_FB_graphic_duurzaamheid-campus_LR (003).jpg