Achtergrond van Animal Sciences

Dierwetenschappen is de opleiding over dieren die door de mens gehouden worden voor o.a. voedselproductie, gezelschap, educatie of natuurbehoud. Deze dieren zijn een integraal onderdeel van onze maatschappij, economie en cultuur. Wil jij alles weten over deze groep dieren en die kennis toepassen voor de ontwikkeling van duurzame dierhouderij systemen, gezonde dieren en maatschappelijk verantwoorde voedselproductie? Dan is Animal Sciences iets voor jou!

Toegepaste dierbiologie

Uitgangspunt van de opleiding is de toegepaste dierbiologie: de biologische kennis over het functioneren van dieren in relatie tot hun directe omgeving en de maatschappij. Je zult veel leren over de landbouwhuisdieren, omdat daar veel kennis over is. Ook gezelschapsdieren en vissen komen aan bod. De concepten en wetenschappelijke kennis die je opdoet over die dieren en de wijze waarop ze gehouden worden, kun je later in de opleiding toepassen op een sector/diersoort die jij interessant vindt. Vanuit de biologische basiskennis van dieren, leer je over alle aspecten waar wij als mensen een verantwoordelijkheid voor hebben naar dieren, georganiseerd in 6 disciplines (zie figuur rechts op de pagina). Die aspecten hebben op verschillende manieren te maken met duurzame dierhouderij, dierenwelzijn en gezondheid van mens en dier en kunnen daarom overlappen. Zo gaat het met onderzoek ook: onderzoekers van de verschillende groepen werken samen aan dezelfde vragen.

Specifieke vakken

De diverse aspecten worden onderwezen in specifieke vakken, die door docent-onderzoekers worden georganiseerd en gegeven. Zo sluit het aanbod in de vakken nauw aan bij de meest recente onderzoeksresultaten. In de vakken komen verschillende invalshoeken aan bod, die te maken hebben met dieren die door de mens gehouden worden. Dit gaat van het functioneren van het dier in de verschillende omgevingen waarin het gehouden kan worden, tot het begrijpen van dierziektes en de maatregelen die je kunt nemen om verspreiding hiervan te voorkomen. Het is ook mogelijk de hele dierhouderij keten te leren kennen, en daarin alle aspecten van economie tot maatschappij, en van dierenwelzijn tot diervoeding te onderzoeken.

De bachelor Animal Sciences vormt een brede basis en kennismaking met het hele domein. Op basis daarvan kun je ontdekken waar je passie ligt en zo een juiste keuze voor je (specialisatie in de) master maken.

Terug naar Animal Sciences