mossel sample

Reports, Presentations and Products

Final Reports PRODUS

Most of the reports are in Dutch

 • Bemmelen R. van, B. Brinkman, S. Holthuyzen, J. Jansen, 2013.
  The effects of subtidal mussel seed fisheries in the Dutch Wadden Sea on sediment composition.
  IMARES Rapport PR 4 C163/12
 • Craeymeersch, JA,  J.M. Jansen, A.C. Smaal, M. van Stralen, E. Meesters, F. Fey, 2013.
  Impact of mussel seed fishery on subtital macrozoobenthos in the western Wadden Sea.
  IMARES Rapport PR 7 nr C003/13.
 • Dekker, R., J. Drent, 2013.
  Macrozoobenthos in the subtidal western Dutch Wadden Sea in 2008.
  NIOZ/PRODUS Rapport
 • Drent J., R. Dekker, 2013.
  How different are sublitoral  Mytilus edulis communities of natural mussel beds and mussel culture plots in the western Dutch Wadden Sea.
  NIOZ/PRODUS PR 2 Rapport
 • Drent J., R. Dekker, 2013.
  Species associated with mussels, Mytilus edulis, in the Wadden Sea.
  NIOZ/PRODUS PR 3 Rapport
 • Glorius S., A.D. Rippen, J.M. Jansen, 2013.
  Deelrapport bodemschaaf en zuigkordata. Effecten van mosselzaadvisserij op het bodemleven van de Waddenzee.IMARES Rapport PR 8 C162/12
 • Jansen J., K. Kersting, P. de Vries, N. Davaasuren, A. Sneekes. A.C. Smaal, 2013.
  Effecten van Mosselvisserij op de bodemstructuur, een analyse van Sidescan sonar opnames.
  IMARES Rapport PR 5 C164/12
 • Smaal A.C., J. Craeymeersch, J. Drent, J.M. Jansen, S. Glorius, M.R. van Stralen, 2013.
  Effecten van mosselzaadvisserij op sublitorale natuurwaarden in de westelijke Waddenzee: Samenvattend eindrapport
  IMARES Rapport PR 1, C06/13
 • Van Stralen, M.R., J.M. Jansen, A.C. Smaal, 2013.
  Het mosselbestand op de PRODUS-vakken en de effecten van de visserij daarop.
  MarinX/PRODUS Rapport PR 6