Over VIC Sterksel

VIC Sterksel is dé onderzoeks- en innovatie accommodatie en kennisleverancier voor de varkenshouderij. Onderzoek omvat alle aspecten van de duurzame varkenshouderij, waaronder voeding, welzijn, gezondheid, emissies, huisvesting en mineralenmanagement.

VIC Sterksel is een modern varkensbedrijf met 300 zeugen, 2.400 vleesvarkens en een grote variëteit aan systemen. Er is een grote flexibiliteit in accommodatie en management voor alle onderzoekswensen.

Onderzoek

Het centrum onderzoekt de nieuwste ontwikkelingen voor voeding, gezondheid, huisvesting, klimaat- en voedersystemen, mestbewerking, duurzame energietoepassingen en stallenbouw.
Er zijn verschillende onderzoeksmogelijkheden en -methoden: van het uitvoeren van geconditioneerd onderzoek op het eigen onderzoeksbedrijf tot en met een praktijkinventarisatie of een enquête onder uw doelgroep. Er is dus ruimschoots kennis aanwezig op alle inhoudelijke thema’s.

Naamsbekendheid

Bij de primaire sector en periferie in Nederland kent iedereen het Innovatie Centrum Sterksel. Daarnaast heeft het centrum wereldwijd een zeer hoge naamsbekendheid. Het centrum ontvangt jaarlijks duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland.

Vragen?

Heeft u vragen over het varkensbedrijf of bent u leverancier? Neem contact met ons op.