Unieke samenwerking in de varkenshouderij

De geschiedenis van de ontwikkelingen in de varkenshouderij wijst uit dat er altijd een zeer goede samenwerking is geweest tussen onderzoek, varkenshouderijsector, overheid en bedrijfsleven. Door deze unieke samenwerking loopt de varkenshouderijsector in Nederland steeds voorop. Varkens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel is dé plaats waar veel van deze samenwerkingen ontstaan en tot bloei komen.

Over het partnership

De samenwerking is op vrijdag 31 maart 2012 bezegeld! Meer dan 40 bedrijven hebben een verklaring ondertekend voor het “Partnership innovators van de varkenshouderij en varkensvleesketen”. Alle deelnemende bedrijven werken nu of in de toekomst aan private-publieke samenwerkingsverbanden, en participeren daarmee in één of meerdere innovatietrajecten op VIC Sterksel.

In de intentieverklaring is de ambitie opgenomen deze brede samenwerking verder uit te bouwen en zo de leidende positie van de Nederlandse varkenshouderij en varkensvleesketen in Europa en daarbuiten te bestendigen.

De ondertekening vond plaats in aanwezigheid van Annechien ten Have (LTO Nederland) en Jaco Geurts (NVV). Beide vertegenwoordigers van de varkenshouders onderschrijven het belang van het voortzetten van deze vorm van samenwerking tussen bedrijfsleven, onderzoek en overheid voor een duurzame varkenshouderij en varkensvleesketen. In de toekomst wordt de private-publieke samenwerking verder uitgebouwd met nog meer betrokkenheid van varkenshouders, maatschappelijke organisaties en het onderwijs.

Het partnership is een dynamische geheel waarbij natuurlijk veel ruimte is voor nieuwe initiatieven en bedrijven.

Innovaties vanuit Partnership

Vernieuwen van onderwijs

De afgelopen jaren heeft het bedrijfsleven samen met de AOC’s Zuid-Nederland, hogescholen en Wageningen University samengewerkt aan het vernieuwen van het onderwijs op VIC Sterksel. Ook de kennisoverdracht naar de brede groep varkenshouders staat hoog in het vaandel en heeft veel aandacht gekregen, onder andere door de samenwerking met VarkensNET.