Wat biedt VIC Sterksel?

Varkens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel is hèt multifunctionele onderzoekscentrum voor de moderne, innovatieve en duurzame varkenshouderij. In binnen- en in buitenland. Het onderzoek omvat alle aspecten van de varkenshouderij, waaronder voeding, welzijn, gezondheid, emissies, huisvesting en mineralenmanagement.