Master Biosystems Engineering

De master Biosystems Engineering gaat in op de technologie voor de productie, verwerking en opslag van agrarische producten en hernieuwbare grondstoffen. Hierbij staat de interactie tussen de technologie enerzijds en de plant, het dier, de omgeving en de maatschappij anderzijds, centraal.
In de uitdagende opleiding leer je innovatieve en duurzame technologieën te ontwikkelen met een wetenschappelijke basis, waarbij je nadrukkelijk rekening houdt met de omgeving waarin de technologie moet functioneren. De diversiteit van onderwerpen waar je aan kunt werken is groot. Hierbij kun je denken aan onderwerpen als dier- en milieuvriendelijke houderijsystemen, plukrobots, systemen voor compostproductie, bioraffinage of precisielandbouw.

Master Biosystems Engineering

Over de opleiding Biosystems Engineering

De Engelstalige opleiding Biosystems Engineering is bedoeld voor studenten met een technische of technologische bachelor die zich verder willen verdiepen in de interactie tussen technologie en levende organismen. De acceptatie van nieuwe technologische ontwikkelingen en de integratie van nieuwe technologieën in bestaande processen krijgen extra aandacht in het studieprogramma. Binnen de tweejarige master kun je kiezen uit zes verschillende richtingen en je programma afstemmen op je persoonlijke voorkeuren.

De opleiding begint in het eerste jaar met drie gemeenschappelijke vakken. Deze vakken gaan over het modelleren van biobased productiesystemen, het ontwerpen van de productiesystemen en het analyseren van innovatieve en nieuwe productiesystemen. De rest van het eerste jaar bestaat uit disciplinaire vakken die voorbereiden op de thesis en het vak “Academic Consultancy Training”. Ook is er beperkte ruimte voor vrije keuze. Het tweede jaar van de Master bestaat uit de thesis en een academische stage.

Meer informatie over het studieprogramma (Engels)

Waarom de master Biosystems Engineering aan Wageningen?

  1. De wisselwerking tussen technologie en levende organismen staat centraal
  2. Extra aandacht voor de maatschappelijke acceptatie van nieuwe technologie
  3. Topopleiding volgens de Keuzegids Universiteiten

Ga naar ervaringen van studenten Biosystems Engineering (Engels)

Specialisaties van Biosystems Engineering

De MSc Biosystems Engineering heeft geen officiële specialisaties, maar je kunt kiezen uit zes verschillende profielen:

  • Farm Technology (robotica en automatisering van land- en tuinbouw en veehouderij)
  • Information Technology (ontwerp en management van informatiesystemen)
  • Environmental Technology (ontwerp van circulaire processen voor hergebruik van energie, afval en bijproducten)
  • Operations Research and Logistics (ontwerp van effectieve en innovatieve agrologistieke concepten)
  • Biobased Chemistry and Technology (proceskunde voor het benutten van biomassa en bioraffinage)

Meer informatie over de inhoud van de profielen vind je op de Engelstalige website.

Ga naar alle profielen binnen Biosystems Engineering (Engels)

Toelatingseisen

Met een BSc Agrotechnologie van Wageningen University & Research heb je onvoorwaardelijk toegang tot de master Biosystems Engineering. Studenten van andere opleidingen van Wageningen University & Research moeten een verzoek indienen bij de toelatingscommissie, die beslist over eventuele toelating.

Ook met een bachelor van een andere universiteit of een hbo-instelling kun je worden toegelaten. Die BSc-opleiding moet dan voldoende engineering (minimaal een jaar) in het programma hebben. Andere eisen zijn een Grade Point Average (GPA) van ten minste 7.0 en een goede beheersing van de Engelse taal. Enkele voorbeelden van BSc’s die in aanmerking komen zijn werktuigbouwkunde, elektrotechniek, tuin- en akkerbouw, en dier- en veehouderij. Studenten met een BSc van de HAS moeten een schakelprogramma volgen voor toelating, waarvan een gedeelte binnen de studieruimte van de HAS moet worden ingevuld. Uitgebreide informatie over alle toelatingseisen vind je op de Engelstalige website.

Lees de toelatingseisen voor Biosystems Engineering (Engels)

Werken na Biosystems Engineering

Alumni Biosystems Engineering werken bij een groot aantal verschillende bedrijven en organisaties en in heel uiteenlopende functies. Meer dan driekwart van de afgestudeerden vindt een baan die direct verband houdt met het studieprogramma. De anderen vinden meestal een functie die een academische opleiding op het gebied van engineering vereist. Veel alumni beginnen eerst in een onderzoeksfunctie, maar switchen later in hun carrière naar het management. Op de Engelstalige website van Biosystems Engineering vertellen afgestudeerden over hun werk.

Ga naar Werken na Biosystems Engineering (Engels)

Vergelijken met andere opleidingen

Verwante opleidingen aan Wageningen University & Research zijn de masters Biotechnology, Plant Sciences en Animal Sciences. De master Biotechnology is vooral gericht op technologie in relatie tot cellen en moleculen en niet op productiesystemen. Bij Plant Sciences staat de plant centraal en bij Animal Sciences het dier; technologie komt bij deze masters veel minder aan bod dan bij Biosystems Engineering. Daarnaast bieden andere universiteiten verwante masters. Waar Biosystems Engineering zich vooral onderscheidt is dat je de kennis altijd toepast in interactie met levende organismen in een sterk variërende en complexe omgeving. Ook de sterke focus op de agrarische sector en het zelf ontwikkelen van innovatieve oplossingen zijn typisch voor de Wageningse opleiding.

Meer over vergelijkbare opleidingen (Engels)

Ga naar de Engelstalige website