Faciliteiten

De Sinderhoeve beschikt over een brede reeks aan experimentele faciliteiten.

Naast faciliteiten als proefsloten, omheiningen en lysimeters biedt de Sinderhoeve ook ruimte aan een bescheiden vergaderlokaal.

Sinderhoeve1.jpg

Proefsloten

Voor het testen van niet-persistente chemische stoffen worden twintig proefsloten gebruikt. Deze sloten zijn 40 meter lang, 3,3 m breed aan het wateroppervlak en 1,6 m breed aan het sedimentoppervlak. De sloten hebben een waterdiepte van circa 0,5 m, een sedimentdiepte van 0,25 m en een totaal volume van circa 55 m3. Dit proefslotencomplex wordt uitsluitend gebruikt voor het testen van niet-persistente chemicaliën.

Sinderhoeve2.jpg

Omheiningen

Om het aantal proefunits te vergroten worden ronde omheiningen gebruikt.

Deze omheiningen (doorsnede: 1,05 m; hoogte: 0,9 m) kunnen binnen een of meerdere sloten worden geplaatst om het aantal proefunits te vergroten of kleinere testsystemen te creëren. De omheiningen zijn te combineren met emergentievallen en de systemen kunnen worden voorzien van fytoplankton of van macrofyten. Deze omheiningen worden uitsluitend gebruikt voor het testen van niet-persistente chemicaliën.

Sinderhoeve3.jpg

Mesokosmossen - rond

Voor het testen van chemische stoffen worden ronde experimentele mesokosmossen gebruikt.

Mesokosmossen – rond: er zijn 32 ronde proefvijvers met een doorsnede van 1,2 m en een diepte van 0,7 m. Deze systemen zijn voordelig te reinigen en opnieuw te installeren en daarmee ook geschikt voor het testen van meer persistente chemische stoffen.

Sinderhoeve4.jpg

Mesokosmossen - variabele diepte

Voor experimenten worden rechthoekige kosmossen met drie plateaus op verschillende dieptes gebruikt.

Mesokosmossen – variabele diepte: 24 rechthoekige proefvijvers. Deze systemen hebben drie plateaus op verschillende dieptes: ondiep (20 cm), semi-diep (50 cm) en diep (90 cm). Deze systemen worden voornamelijk gebruikt bij experimenten met macrofyten, omdat de verschillende dieptes een goede habitat vormen voor een groot aantal verschillende planten (bijv. drijvende planten, planten die in ondiep water wortelen en planten die onder water groeien). Met deze testsystemen kan ook het effect van chemicaliën op een bredere aquatische omgeving, met o.a. organismen die aan de kust en in zee leven, worden bestudeerd.

Sinderhoeve5.jpg

Mesokosmossen – vierkant

De vierkante betonnen mesokosmossen worden onder meer voor het testen van chemische stoffen gebruikt.

Mesokosmossen – vierkant: er zijn twintig vierkante betonnen proefvijvers met een lengte van 140 cm, een breedte van 120 cm en een diepte van 80 cm. Deze systemen zijn voordelig te reinigen en opnieuw te installeren en daarmee ook geschikt voor het testen van meer persistente chemische stoffen.

Sinderhoeve6.jpg

Lysimeters

Voor aquatisch en terrestrisch onderzoek kunnen verschillende lysimeters worden gebruikt.

Lysimeters: voor terrestrisch of aquatisch onderzoek kunnen dertig vierkante lysimeters (bekleed met plastic zakken) worden gebruikt. Deze systemen zijn 1,4 m lang, 1,4 m breed en 2,5 m diep.

Er zijn zes ronde lysimeters die alleen voor terrestrisch onderzoek kunnen worden gebruikt. De kolommen zijn 3,3 m diep en hebben een doorsnede van 0,8 m. Momenteel zijn ze gevuld met zandgrond; drie van deze kolommen bevatten kalkgrond en drie leemarme grond.

Sinderhoeve7.jpg

Faciliteiten op de Sinderhoeve

Naast proeffaciliteiten biedt de Sinderhoeve ook een bescheiden vergaderruimte.
Deze vergaderruimte biedt plaats aan circa 16 tot 20 personen en is uitgerust met een projectiescherm, whiteboard en flipchart.

Via een ADSL-verbinding kan gebruik van internet worden gemaakt. In het keukentje waar koffie en thee kan worden gezet, is ook een magnetron te vinden.

Er zijn speciale ruimtes beschikbaar voor onderdelen van GLP-experimenten (zoals de identificatie van macro-ongewervelden) en een klein laboratorium voor eenvoudige labwerkzaamheden.