Matching

Wat houdt matching in bij het kiezen van een bacheloropleiding bij de universiteit? Voor iedereen geldt: vanaf nu moet je in principe voor 1 mei een definitieve keuze voor een opleiding hebben gemaakt. De universiteit biedt tegelijkertijd een extra matchingsactiviteit aan die jou de gelegenheid biedt om je keuze te checken. Deze online matching is verplicht voor elke aankomende bachelorstudent die in Wageningen een opleiding wil volgen, ongeacht uit welk land je komt.

Online vragenlijst

Iedereen die zich via Studielink aanmeldt voor een bacheloropleiding in Wageningen is verplicht om een online matching vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst verschilt per opleiding en matcht jouw motivatie met de aard en inhoud van de opleiding.

Je ontvangt de online matchingstest per e-mail vanaf februari 2020.

Studieadvies

Als je de online vragenlijst hebt ingevuld krijg je van de opleiding zelf een matchingsadvies. Veelal zal dit een positief advies zijn. Al jaren is in Wageningen het aantal studenten dat ‘uitvalt’ laag vergeleken met andere universiteiten. Je kunt dus stellen dat de meeste mensen bewust voor ons kiezen. Mocht het zo zijn dat we twijfelen over jouw motivatie en mogelijkheden binnen onze universiteit, dan krijg je van ons een persoonlijke toelichting en advies. We willen iedereen helpen met het maken van de juiste keuze. In sommige gevallen kan een negatief studieadvies bindend zijn!

Vragen

Kijk bij Veel gestelde vragen over Matching of jouw vraag er bij staat. Zo niet, dan kan je natuurlijk contact met ons opnemen.