Gezonde veehouderij

Missie en visie van Wageningen Bioveterinary Research

Missie

Samen met de overheid en het bedrijfsleven werkt Wageningen Bioveterinary Research aan de bescherming van de gezondheid van dier en mens. Wageningen Bioveterinary Research doet dit door preventie, bestrijding en controle van dierziekten middels onderzoek, diagnostiek en advisering. Hierdoor worden ook handelsstromen gegarandeerd en kan de Nederlandse dierlijke agrarische sector zijn internationale toppositie behouden.

Visie

Een belangrijk onderdeel zal altijd het inzetten van gevoelige diagnostiek en effectieve vaccins zijn, ter preventie en ter bestrijding van (zeer) besmettelijke dierziekten en zoönosen om de gezondheid van dier en mens te beschermen. Preventie en bestrijding van dierziekten blijven veel aandacht vragen; dit wordt onder meer veroorzaakt door:

  • intensiteit van de Nederlandse veehouderij
  • klimaatveranderingen 
  • mondialisering, toename van internationale diertransporten, intensivering van het reizigersverkeer
  • de mogelijke gevolgen van dierziekten voor de gezondheid van de mens.

Op het gebied van zoönosen zal de expertise van Wageningen Bioveterinary Research steeds vaker humane toepassingsmogelijkheden kennen.

Nieuwe kennis

Ontwikkelen van nieuwe kennis, interventietools en diagnostiek zijn de instrumenten die Wageningen Bioveterinary Research inzet. Door actief te participeren in nationale en internationale netwerken, symposia en congressen vindt voortdurend uitwisseling van de nieuwste inzichten plaats. Dankzij de internationale samenwerking kunnen experts het risico dat een dierziekte in Nederland toeslaat - opnieuw of voor het eerst - goed inschatten. Samen met experts uit binnen- en buitenland doet Wageningen Bioveterinary Research onderzoek om ook nieuwe dierziekten meer in detail te leren kennen.

Dierexperimenten

Dierexperimenten blijven noodzakelijk, maar worden tot een minimum beperkt. Er wordt zoveel mogelijk gezocht naar methoden van Verfijning, Vervanging en Vermindering. Dit ook in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Ziekten kennen geen grenzen

Omdat infectieziekten geen grenzen kennen, strekt het werkgebied van Wageningen Bioveterinary Research zich uit over de Nederlandse grenzen.

Topniveau

De Nederlandse veehouderij staat internationaal hoog aangeschreven.
Door continue innovaties, o.a. op het gebied van dierziektebestrijding, is de sector sterk geworden en heeft het deze internationale toppositie verworven.

Wageningen Bioveterinary Research wil samen met de overheid en het bedrijfsleven werken aan de verbetering van de bestrijding van bestaande en opkomende dierziekten om de internationale toppositie van de sector te behouden.