Bedrijfsgegevens De Marke

Een overzicht van kenmerkende bedrijfsgegevens van melkveeproefbedrijf De Marke.

 • 55 ha lichte zandgrond: 11 ha permanent grasland; 44 ha in vruchtwisselingsysteem waarvan: 22 ha gras, 16 ha snijmaïs en 6 ha MKS
 • Melkproductie ± 700.000 kg melk totaal en 8750 per koe
 • 80 melkkoeien, 50 stuks jongvee
 • MIOne twee-box automatisch melksysteem (melkrobot)
 • Sleufvloer in de ligboxenstal om NH3-uitstoot te verminderen
 • Extra voeropslag voor eigen krachtvoer
 • Extra mestopslag (10 maanden) vanwege korte aanwendingsperiode
 • Bioraffinage installatie voor de productie van ‘groene meststoffen’
 • Biogaswasinstallatie voor levering van gas op het aardgasnet en als brandstof voor tractor
 • Mestscheidingsinstallatie met opslag voor dikke en dunne fractie
 • 1,2 ha natuur(randen) via de wandelroute 'Het Markepad' toegankelijk

De bedrijfsvoering is gericht op een laag bedrijfs- en bodemoverschot van stikstof en fosfaat voor minimale belasting van bodem, water en lucht.