Functies van afgestudeerden

Zes algemene rollen

Nadat je bent afgestudeerd zijn er veel verschillende mogelijkheden voor jou op de arbeidsmarkt. Tijdens de opleiding worden veel voorbeelden uit de food business gebruikt. Je kunt ervoor kiezen daarmee door te gaan, maar je kunt ook een andere richting uit gaan! Omdat dit nog steeds niet erg concreet aangeeft wat je na je studie kunt gaan doen zijn hieronder zes algemene rollen opgesteld waarbinnen jij je baan kunt gaan vinden wanneer je de opleiding Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen hebt afgerond.

Uiteenlopende functies

Doordat de opleiding breed is kun je in alle sectoren van de maatschappij terecht komen, variërend van het bedrijfsleven en de overheid tot non-profitinstellingen. Afgestudeerden werken dan ook in zeer uiteenlopende functies: marketing manager, projectmanager, consultant, beleidsmedewerker, zelfstandig ondernemerschap, voorlichter of (markt)onderzoeker.