Activiteiten voor docenten

Food Valley Netwerk VO-HO organiseert met het oog op docentprofessionalisering Docent Ontwikkelteams en nascholingen binnen de Teacher Academy voor havo en vwo. De activiteiten worden regelmatig in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven georganiseerd. Geef je les in natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde, nlt, o&o, aardrijkskunde, maatschappijleer of economie? Bij ons ben je aan het juiste adres voor inspiratie en nieuwe kennis in de klas.

Docenten uit het Food Valley Scholennetwerk kunnen tegen inlevering van vouchers deelnemen aan de nascholingen en Docent Ontwikkelteams.

Meer over vouchers

Agenda Teacher Academy

logo_provincie_gelderland.png

logo_Techniekpact.png