Subsidie op lidmaatschap van erkende verenigingen

Studenten die lid zijn van een burgersportvereniging kunnen subsidie op hun contributie aanvragen bij SWU Thymos, mits deze sport niet in competitieverband bij SWU Thymos is te beoefenen. SWU Thymos erkent de sportverenigingen HSC Matchmakers, WKV De Bovenste Polder, St. Sankaku, De Wageningse Golfclub, WMHC, KenKon, De Paardengroep, Rugby Club Wageningen en Schaakvereniging Wageningen. Studenten die sportrechten hebben kunnen subsidie aanvragen voor de contributie van één van deze sportverenigingen.

De subsidie bedraagt een kwart van de contributie van de sportvereniging die door Thymos is erkend, met een maximum van € 30,- per persoon per jaar. Voor alle erkende verenigingen geldt een uiterste aanvraagdatum van 1 januari. Subsidieaanvragen hiervoor kunnen worden gedaan over de betaalde contributie van het hele desbetreffende jaar. Uitbetaling vindt plaats januari/februari na het desbetreffende jaar.

Een subsidieaanvraag wordt alleen behandeld als het formulier volledig is ingevuld. Tevens dient bij de aanvraag een bewijs van de afgeschreven contributiekosten te zijn toegevoegd, zoals een kopie van je bankafschrift. Het formulier kan digitaal ingeleverd worden of op papier in het postvak van SWU Thymos.

Aanvraagformulier subsidie erkende vereniging