Subsidie op kadervorming en opleiding

SWU Thymos stelt de studentensportverenigingen in Wageningen in de gelegenheid subsidie aan te vragen voor kadervorming en opleiding van leden ten behoeve van de vereniging. Onder kadervorming en opleiding wordt verstaan:

LET OP: EHBO-cursussen, massagecursussen en literatuur vallen niet onder kadervorming en opleiding.

De subsidie bedraagt de helft van de cursuskosten. Per vereniging geldt een maximum van € 250,- per jaar. Alleen voor de kosten voor het inschrijfgeld, examengeld en cursusmateriaal kan subsidie worden aangevraagd. Eten, onderdak en vervoer zitten hier niet bij in. De bijdrage van SWU Thymos zal overgemaakt worden aan de betreffende vereniging, dus niet aan de cursist zelf.

De kennis voortvloeiend uit de cursus dient ten minste een jaar na het beëindigen van de cursus ten goede te komen aan de betrokken vereniging. Indien hier niet aan voldaan wordt, kan SWU Thymos besluiten dat de desbetreffende ssv een deel van het subsidiebedrag terug moet betalen.

SWU Thymos moet vóór aanvang van de cursus worden geïnformeerd over de te volgen cursus. Tot drie maanden na het behalen van de cursus kan subsidie worden aangevraagd. Het formulier moet volledig zijn ingevuld. Daarnaast moet een bewijs van slagen of deelname en een bewijs van betaling worden toegevoegd.

Aanvraagformulier subsidie op kadervorming en opleiding