Subsidie op kadervorming en opleiding

SWU Thymos stelt de studentensportverenigingen in Wageningen in de gelegenheid subsidie aan te vragen voor kadervorming en opleiding van leden ten behoeve van de vereniging. Onder kadervorming en opleiding wordt verstaan:

  • Het volgen van een cursus door een verenigingslid, zoals een trainerscursus, coachcursus of scheidsrechterscursus
  • Het aantrekken van een voorlichter die een cursus geeft aan verenigingsleden

EHBO-cursussen, massagecursussen en literatuur vallen niet onder kadervorming en opleiding.

De subsidie bedraagt de helft van de cursuskosten. Per vereniging geldt een maximum van € 250,- per jaar en per persoon geldt een maximum van € 125,- per jaar. Alleen voor de kosten voor het inschrijfgeld, examengeld en cursusmateriaal kan subsidie worden aangevraagd. Eten, onderdak en vervoer zitten hier niet bij in. De bijdrage van SWU Thymos zal overgemaakt worden aan de betreffende vereniging, dus niet aan de cursist zelf.

De kennis voortvloeiend uit de cursus dient ten minste een jaar na het beëindigen van de cursus ten goede te komen aan de betrokken vereniging.

SWU Thymos móet voor aanvang van de cursus worden geïnformeerd over de te volgen cursus. Tot drie maanden na het behalen van de cursus kan subsidie worden aangevraagd. Het formulier moet volledig zijn ingevuld. Daarnaast moeten een bewijs van slagen of deelname en een bewijs van betaling worden toegevoegd.

Aanvraagformulier subsidie op kadervorming en opleiding