Sponsorbudget Wageningen University & Research

Doel van sponsorbudget Wageningen University & Research

Wageningen Universiteit stelt SWU Thymos en het Sports Centre de Bongerd (SCB) in de gelegenheid om per jaar € 2270,-  te verdelen over sponsoraanvragen die gedaan worden voor Nederlandse Studentenkampioenschappen (NSK’s) en voor evenementen en toernooien van studentensportverenigingen. Deze sponsoring is in ruil voor promotie van de Wageningen Universiteit en Research Centre (WUR) tijdens evenementen en toernooien om op die manier de naamsbekendheid van de Wageningen University & Research te vergroten. Het sponsorbudget kan alleen aangevraagd worden indien het evenement ook voor niet-Wageningse deelnemers is. Er geldt voor het sponsorbudget ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

Procedure van de sponsoraanvraag

De aanvraag dient bij SWU Thymos gedaan te worden volgens vastgestelde regels. Er kan een sponsoraanvraag tot een maximum van € 300,- worden aangevraagd. Of het evenement in aanmerking komt voor het sponsorbudget, wordt door SWU Thymos en het SCB bepaald. Na afloop van het evenement dient een evaluatieverslag ingeleverd te worden inclusief de afrekening van het evenement. Daarna bepalen SWU Thymos en het SCB of het evaluatieverslag wordt goedgekeurd en een sponsorbedrag wordt uitgekeerd.

Om zoveel mogelijk sponsoraanvragen te kunnen behandelen wordt de hoogte van het sponsorbedrag vastgesteld aan de hand van de afrekening. Als het evaluatieverslag is goedgekeurd, zal er een standaardbedrag van € 150,- worden uitgekeerd voor het promoten van de Wageningen University & Research. Is er verlies gedraaid, dan zal er tot een maximum van € 300,- worden uitgekeerd om zo het verlies op te vangen.

 

Voorwaarden voor het aanvragen van sponsorbudget Wageningen University & Research

 1. Minimaal één maand van tevoren aanvragen*
 2. Wageningen University & Research moet gepromoot worden bij het evenement
 3. Het sponsorbudget Wageningen University & Research is alleen voor studentensportorganisaties
 4. Het is een evenement niet alleen voor Wageningen, maar ook voor landelijke deelnemers
 5. Binnen drie maanden na het evenement een evaluatieverslag inleveren

Wat moet de sponsoraanvraag in ieder geval bevatten?

 1. Een aanvraag voor sponsoring (voor welk evenement en hoeveel sponsorgeld)
 2. Algemene informatie over het evenement (aantal deelnemers, locatie en dergelijke)
 3. Een kloppende begroting van inkomsten en uitgaven (inclusief toelichting)
 4. Een overzicht van wat het evenement de Wageningen University & Research te bieden heeft, hoe wordt de naamsbekendheid vergroot van de Wageningen University & Research (flyers, posters, programmaboekje, spandoek, broodje Wageningen UR enzovoort. Wees creatief!)?

Wat moet het evaluatieverslag in ieder geval bevatten?

 1. Het verloop van het evenement
 2. Een overzicht van hoe de Wageningen University & Research gepromoot is (foto’s, programmaboekje, uitleg)
 3. Een kloppende afrekening (inclusief toelichting)

 

Indien er niet aan deze regels wordt gehouden, zal er geen sponsorbedrag Wageningen University & Research worden toegekend.

 *Wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals een NSK op natuurijs, kan er een uitzondering worden gemaakt op deze aanvraagtermijn. SWU Thymos zal in dit geval beslissen.