Masterclass DNA barcoding en sequencing

Met de huidige DNA sequencing technieken kan een persoonlijk genenpaspoort van de mens in kaart gebracht worden, waarbij de vraag "is dit mogelijk" verschoven is naar "wil ik dit".

Wist je dat rijst meer genen bevat dan de mens en in dit opzicht meer complex is?

De Masterclass wordt georganiseerd door de bacheloropleiding Plantenwetenschappen.

De opleiding Plantenwetenschappen laat je kennis maken met ‘Next Generation Sequencing’, waarmee in de nabije toekomst aan de hand van onder meer bladmateriaal bepaald kan worden met welke plant we te maken hebben.

Doelgroep

Tijdens de Masterclass krijg je een beeld van een van de onderzoeksgebieden binnen Plantenwetenschappen. Een opleiding waar naast de algemene basiskennis van planten, de plantenveredeling, het inspelen op klimaatveranderingen, de voedselproductie, de gezondheid ook de moleculaire biologie centraal staat. De Masterclass is bedoeld voor gemotiveerde leerlingen uit 5 vwo met een brede interesse maar die ook graag wat dieper in een moleculair biologisch onderwerp willen duiken.

Activiteiten

In deze Masterclass volg je colleges van docenten werkzaam bij de Plant Sciences Group van Wageningen University en ga je zelf praktisch aan de slag.
Het practicum begint met het isoleren van mitochondriaal DNA uit een zoogdier. Vervolgens ga je 12S en 16S mtDNA amplificeren met PCR. Dit product ga je sequencen met behulp van de pyrosequencer. Analyse gebeurt aan de hand van het verkregen pyrogram.


Inschrijving

In mei 2015 zal er nog een Masterclass georganiseerd worden; de datum zal op deze website gepubliceerd worden. Zodra de datum bekend is, is inschrijving via deze website mogelijk.