Opleidingen Zee- en kustzones

Minor Marine Living Resources

Er is een doorstroom-minor Marine Living Resources ontwikkeld waarmee BSc- of HBO-studenten naadloos in het Masterprogramma kunnen instromen. Deze minor richt zich op het gebruik en beheer van levende hulpbronnen in aquatische ecosystemen met een focus op kustzones, zeeën en oceanen.

Meer over Minors bij Wageningen University & Research

MSc-opleidingen Wageningen University & Research: