Huisvesting

VIC Sterksel voert doorlopend diverse onderzoeken uit naar uiteenlopende huisvestingssystemen. Het betreft verschillende systemen voor biggen, zeugen en vleesvarkens. Er wordt gezocht naar een evenwicht tussen economisch interessant systemen voor zowel de varkenshouder als voor een comfortabele huisvesting voor de dieren. Een overzicht van relevante projecten.