Welzijn en gedrag

Het dierenwelzijn verbetert in het algemeen als de dieren meer ruimte krijgen en in grotere groepen kunnen leven. Deze manier van huisvesten kent wel een keerzijde. Varkens kunnen elkaar uit verveling in de staart bijten en kippen kunnen elkaar zelfs dood pikken. Onderzoekers van Wageningen UR werken samen met het bedrijfsleven aan fokprogramma’s om dieren te selecteren die beter met elkaar kunnen samenleven. Hierbij letten zij op eigenschappen als gezondheid en sociaal gedrag die zich goed laten combineren met een diervriendelijke en stimulerende leefomgeving. Een overzicht van relevante projecten.