Mest en energie

Niet alleen mest is een bron van emissies, ook dieren zijn een bron van emissies als het gaat om fijnstof. De hoogte van deze emissies is gerelateerd aan de leeftijd van de dieren, de bezetting, de aantallen en samenstelling van het voe. Ook de structuur en de samenstelling van de mest, de buitentemperatuur en de luchtsnelheid in de stal zijn hiervan invloed op. Het samenspel van deze factoren bepaalt het milieueffect, maar zijn moeilijk optelbaar en aftrekbaar. In diverse onderzoeken en rapporten worden de invloed van deze factoren op de emissies toegelicht. Een overzicht van relevante projecten.