Veehouderij en gezondheid omwonenden VGO project

Veehouderij en de gezondheid van omwonenden (VGO)

Wageningen Universiteit & Research participeert in grootschalig onderzoek naar de uitstoot van veehouderijen en de mogelijke impact op de volksgezondheid.

Onderzoeksresultaten tonen aan dat omwonenden van veehouderijbedrijven blootgesteld worden aan bepaalde stoffen, afkomstig uit veehouderijen, die effect kunnen hebben op de gezondheid.

De aandacht richt zich met name op blootstelling aan stofdeeltjes, micro-organismen en endotoxinen (celwandfragmenten van Gram-negatieve bacteriën) die met de ventilatielucht van stallen worden uitgestoten.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Onderzoek wonen bij stallen en gezondheid

Wageningen Universiteit & Research is actief betrokken bij een serie onderzoeksprojecten onder de noemer Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO). Het VGO onderzoek werd voorafgegaan door het onderzoek Intensieve Veehouderij en Gezondheid (IVG). Tot dusver is een aantal associaties gevonden tussen het wonen nabij stallen en de gezondheid die wijzen op zowel nadelige als beschermende effecten.

Meer kans op longontsteking

In 2016 verscheen het rapport 'Veehouderij en gezondheid omwonenden'. In 2017 is er een tweede rapport met aanvullende analyses gepubliceerd. In deze rapporten werd onder meer een verhoogd risico op longontsteking gevonden tot een woonafstand van ongeveer één kilometer van pluimveebedrijven, en tot ongeveer twee kilometer van geitenbedrijven. In 2018 verscheen het rapport ‘VGO III - Longontsteking in de nabijheid van geiten- en pluimveehouderijen; actualisering van gegevens uit huisartspraktijken 2014 – 2016’.

Dit nieuwste onderzoek bevestigt het verhoogde risico op longontsteking rondom geitenbedrijven voor de jaren 2014-2016 in het in het oosten van Noord-Brabant en het noorden van Limburg. Het eerder gevonden verband tussen een verhoogde kans op het oplopen van een longontsteking en het wonen nabij een pluimveehouderij kon in de nieuwe studie alleen worden bevestigd voor het jaar 2014.

Bekijk de rapporten

Vervolgonderzoek naar de oorzaak

In 2018 zijn verschillende vervolgonderzoeken gestart. Onder meer worden gegevens geanalyseerd uit huisartspraktijken in een gebied dat delen van de provincies Utrecht, Gelderland en Overijssel omvat en proberen de onderzoekers te achterhalen waarom mensen die wonen in de buurt van geitenhouderijen vaker een longontsteking hebben.

Meer over de VGO-projecten

Contact VGO-onderzoek

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voert het VGO-onderzoek uit voor de overheid. Wageningen University & Research is één van de partners.

Ga naar het VGO-dossier van het RIVM

Onderzoekspartners en opdrachtgevers

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voert dit onderzoek uit, samen met:

  • Nederlands Instituut voor onderzoek naar de gezondheidszorg (NIVEL)
  • Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht
  • Wageningen University & Research (WUR), waaronder Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) en Wageningen Livestock Research (WLR)
  • Gezondheidsdienst voor Dieren

Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).