Presentatie op ouderavonden

Op ouderavonden van een beperkt aantal middelbare scholen geven we presentaties over hoe ouders hun kinderen kunnen coachen met betrekking tot studiekeuze en voorbereiding op het hoger onderwijs.

Presentaties op ouderavonden

De presentaties zijn algemeen van aard en zijn niet bedoeld om reclame te maken.Samen met studenten ga ik dieper in op factoren die een rol spelen bij studiesucces en het studiekeuzeproces.

Onderwerpen:

  • Hoe kun je als ouder het beste coachen?
  • Hoe kiezen jong-volwassenen?
  • De structuur van het Hoger Onderwijs
  • Wat ga je studeren?
  • Hoe ga je studeren en op welk niveau ga je studeren?
  • Hoe beoordeel je kwaliteit van onderwijs en baankansen?
  • Wat kost studeren?
  • Wat als uw kind niet kan kiezen?

We verzorgen deze ouderavonden kosteloos.

De presentaties zijn zinvol voor ouders met leerlingen op havo of vwo bij voorkeur in de voor-eindexamenklassen. Meer informatie: Hermien.Miltenburg@wur.nlInformatie voor ouders

Nieuwsbrief voor decanen, mentoren en docenten