Publications

Huidige fosfaatnorm is hoog genoeg

Dekker, P.H.M.

Summary

De fosfaatbemestingsnorm voor 2007 is voor akkerbouwers hoog genoeg. Dat concludeert Peter Dekker van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) in Lelystad. De norm voor bouwland is 90 kilo per hectare, waarvan maximaal 85 kilo uit dierlijke mest, en daarmee is een normale oogst mogelijk. Bij een norm lager dan 70 kilo fosfaat per hectare verwacht Dekker opbrengstverliezen of kwaliteitsverlies.