Publications

Informatieblad Mineralen en Milieukwaliteit : Invloed van voeding en melkproductie op de methaanproductie door melkvee

Bannink, A.

Summary

Methaan is na kooldioxide het belangrijkste gas dat bijdraagt aan versterking van het broeikaseffect. In Nederland is de agrarische sector verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de uitstoot van methaan. Dit methaan is voor grofweg driekwart afkomstig uit de pens van herkauwers en een kwart uit de mestopslag. Eén van de maatregelen om de uitstoot van methaan te verminderen zijn veevoedermaatregelen. De Animal Sciences Group (ASG) van Wageningen UR heeft een model gebouwd om de methaanproductie door melkvee te voorspellen. Dit model onderscheidt zich van andere modellen door de wijze waarop rekening wordt gehouden met de invloed van voer- en koefactoren op de productie van methaan door melkkoeien