Publications

Informatieblad Mineralen en Milieukwaliteit : Landbouwkundige gevolgen van evenwichtsbemeting voor de opbrengst op bouwland

Dekker, P.H.M.; Ehlert, P.A.I.

Summary

De invoering van het stelsel van gebruiksnormen voor fosfaat en het streven van de rijksoverheid om in 2015 een volledige evenwichtsbemesting in te voeren, roept in de praktijk veel vragen op. De praktijk vreest lagere opbrengsten en een lagere kwaliteit van de opbrengsten. De effecten van fosfaatbemesting werden onderzocht