Blijvend beschikken over fosfaat

Zadelen we de wereld op met een fosfaattekort? Of slagen we erin fosfaat beter te benutten?

De wereld woekert met de beschikbare voorraad fosfaat. In Nederland zit de bodem er vol mee door overbemesting. Arme boeren in Afrika kampen juist met een tekort. Net als aardolie is de voorraad fosfaat op de wereld eindig, het verschil is dat er voor fosfaat geen alternatieven zijn.

Blijvend beschikken over fosfaat is essentieel voor de voedselproductie op lange termijn. Om schaarste te voorkomen, moeten we op tijd overgaan op efficiƫnter gebruik en hergebruik. En we moeten de strijd aanbinden met Striga, een woekerend onkruid dat tot catastrofale oogstverliezen leidt. Onderzoekers in Wageningen willen scenariostudies en onderzoek doen om oplossingen in het vizier te krijgen.