Docent Ontwikkelteam

Food Valley Netwerk VO-HO organiseert al jaren Docent Ontwikkelteams (DOT’s) om docenten zowel vakinhoudelijk als onderwijsdidactisch te professionaliseren. Een DOT is een professionele leergemeenschap die ruimte biedt aan 10 tot 15 docenten en een of meer experts, onder leiding van een coach. Binnen het traject ontwikkel je innovatieve lesmaterialen voor je eigen onderwijspraktijk.

Door mijn deelname aan het Docent ontwikkelteam blijf ik op een praktische manier bezig met de ontwikkelingen in mijn vak. De uitwisseling met collega's levert mij inzage op hoe op andere scholen omgaan wordt met de praktische issues in het onderwijs. Met deze kennis kan ik mijn vak beter geven en mijn sectie beter vertegenwoordigen in mijn school.
Jan Jaap ter Horst, docent scheikunde, Pantarijn Wageningen

Werkwijze

Kenmerkend is de grote keuzevrijheid van thema’s, activiteiten en werkvormen binnen een cyclus.

Doelstelling

Het doel van iedere groep is het ontwikkelen van een samenhangend pakket lesmateriaal bedoeld voor 2 tot 4 lessen. Op deze manier zal het lesmateriaal inpasbaar zijn in een regulier programma. Additioneel hebt je de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan een verwant bedrijf of onderzoekslaboratorium tijdens één van de bijeenkomsten.

Deelnemen aan een DOT

Interesse of vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Geef je les op een school uit het Food Valley Scholennetwerk, dan kun je tegen inlevering van 14 vouchers deelnemen.

Meer informatie over de vouchers

Wij vragen de schoolleider om een overeenkomst te ondertekenen waarin staat op hoeveel uren vrij te roosteren tijd je recht hebt voor de bijeenkomsten en het huiswerk.

logo_provincie_gelderland.png


logo_Techniekpact.png