Verdunde mest uitrijden op veengrond en kleigrond

De gangbare techniek voor het toedienen van drijfmest op veengronden en op zware kleigronden is toediening via de sleepvoetmethode.

Voor een verdere reductie van de ammoniak is het wenselijk dat de emissie bij toediening van mest fors omlaag gaat. Hiervoor lijkt verdunnen van de mest een potentiële oplossing.

In 2013 en 2014 wordt op een locatie op veengrond in Zegveld en op kleigrond in Kamerik een vergelijkend onderzoek gedaan naar de emissie van een sleepvoetbemesting met gewone drijfmest en sleepvoetbemesting van mest verdund met water. De metingen van de ammoniakemissie vinden plaats in het vroege voorjaar voorafgaand aan de eerste grassnede en direct na de eerste snede. Op deze wijze kunnen ook variabelen als het weer en de droogte van percelen meegewogen worden in de resultaten.

Het onderzoek vindt plaats in opdracht van het Productschap Zuivel, het ministerie van EZ en de provincies Zuid-Holland en Friesland.

Meer informatie